Tugisüsteemid

Ambla Lasteaed-Põhikoolis rakendatavad tugisüsteemid:

1) õpetajate ainekonsultatsioonid;

2) õpiabirühm (parandusõpe);

3) pikapäevarühm;

4) abiõpe neile õpilastele, kes on saanud mitterahuldava tulemuse õppeveerandi lõpus;

5) IÕK rakendamine

6) õpilasabi ümarlaud
Gurud.ee 2011

Kontaktid
Pikk 37, Ambla, Järvamaa, 73502
Kool: 383 4245, 5332 8305 Lasteaed: 5363 6820
amblapk@ambla.ee