Hoolekogu

Ambla Lasteaed-Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:

lastevanemate esindajad Andrus Mikson (hoolekogu esimees)

                                       Mart Kont

                                       Natalja Medvedeva (hoolekogu sekretär)

                                       Pille Kabral

vallavolikogu esindaja   Elerin Luuk

õpetajate esindajad      Kersti Saame (lasteaed)

                                      Signe Jõerand (kool)

toetavate huvigruppide esindaja Tõnu Linnasmäe
Gurud.ee 2011

Kontaktid
Pikk 37, Ambla, Järvamaa, 73502
Kool: 383 4245, 5332 8305 Lasteaed: 5363 6820
amblapk@ambla.ee