Dokumendid

Põhimääruse leiate siit

Ambla Lasteaed-Põhikooli arengukava leiate siit
Ambla Lasteaed-Põhikooli kodukorra leiate siit
Ambla Lasteaed-Põhikooli kooli õppekava leiate siit

Ainekavad:

Ajaloo ainekava siit
Bioloogia ainekava siit 
Eesti keel I-II kooliaste ainekava siit 
Eesti keel III kooliaste ainekava siit 
Füüsika ainekava siit
Geograafia ainekava siit 
Inglise keele ainekava siit 
Inimeseõpetuse ainekava I kooliaste ainekava siit  
Inimeseõpetuse ainekava II-III kooliaste ainekava siit
Kaitseõpe ainekava siit 
Kästiöö ja kodunduse II-III kooliaste ainekava siit 
Keemia ainekava siit  
Kehalisekasvatuse ainekava siit
Kirjanduse II kooliaste ainekava siit 
Kirjanduse III kooliaste ainekava siit 
Kunstiõpetuse ainekava siit  
Loodusõpetuse I ja II kooliaste ainekava siit
Loodusõpetuse III kooliaste ainekava siit 
Matemaatika ainekava siit 
Muusikaõpetuse ainekava siit  
Tööõpetuse I kooliaste ainekava siit
Ühiskonnaõpetuse ainekava siit 
Usundiõpetuse ainekava siit 
Vene keele ainekava siit  

Loovtöö korraldamise juhendi leiate siit

Lasteaia õppekava siin
Lasteaeda vastuvõtmise kord siin
Gurud.ee 2011

Kontaktid
Pikk 37, Ambla, Järvamaa, 73502
Kool: 383 4245, 5332 8305 Lasteaed: 5363 6820
amblapk@ambla.ee