Dokumendid

Põhimääruse leiate siit

Ambla Lasteaed-Põhikooli arengukava leiate siit
Ambla Lasteaed-Põhikooli kodukorra leiate siit
Ambla Lasteaed-Põhikooli kooli õppekava leiate siit

Ainekavad:

Ajaloo ainekava siit
Bioloogia ainekava siit 
Eesti keel I-II kooliaste ainekava siit 
Eesti keel III kooliaste ainekava siit 
Füüsika ainekava siit
Geograafia ainekava siit 
Inglise keele ainekava siit 
Inimeseõpetuse ainekava I kooliaste ainekava siit  
Inimeseõpetuse ainekava II-III kooliaste ainekava siit
Kaitseõpe ainekava siit 
Kästiöö ja kodunduse II-III kooliaste ainekava siit 
Keemia ainekava siit  
Kehalisekasvatuse ainekava siit
Kirjanduse II kooliaste ainekava siit 
Kirjanduse III kooliaste ainekava siit 
Kunstiõpetuse ainekava siit  
Loodusõpetuse I ja II kooliaste ainekava siit
Loodusõpetuse III kooliaste ainekava siit 
Matemaatika ainekava siit 
Muusikaõpetuse ainekava siit  
Tööõpetuse I kooliaste ainekava siit
Ühiskonnaõpetuse ainekava siit 
Usundiõpetuse ainekava siit 
Vene keele ainekava siit  

Loovtöö korraldamise juhendi leiate siit

Lasteaia õppekava siin
Lasteaeda vastuvõtmise kord siinLaius 1600+
Gurud.ee 2011

Kontaktid
Pikk 37, Ambla, Järvamaa, 73502
Kool: 383 4245, 5332 8305 Lasteaed: 5363 6820
amblapk@amblapk.edu.ee