Kiusamisest vaba lasteaed

17. -18. jaanuaril osaleb kooli meeskond MTÜ Lastekaitse Liidu projekti "Kiusamisest vaba lasteaed" koolitusel.
Gurud.ee 2011

Kontaktid
Pikk 37, Ambla, Järvamaa, 73502
Kool: 383 4245, 5332 8305 Lasteaed: 5363 6820
amblapk@ambla.ee