27.märts -31.märts

27. 03 "Mõttemaru" koolitus Tartus (osaleb 4 õpetajat)

28.03 - koolitus "Väärtuspõhise õppijakeskse haridusasutuse juhtimine" (osaleb direktor)

30.03 - 1.-2. kl klassiõhtu

31.03 - EKN hariduskonverents (osaleb usundiõpetuse õpetaja)
Gurud.ee 2011

Kontaktid
Pikk 37, Ambla, Järvamaa, 73502
Kool: 383 4245, 5332 8305 Lasteaed: 5363 6820
amblapk@ambla.ee