14.-18. november

17. nov maakondlik inimeseõpetuse ainepäev kl 10.00 (osaleb 12 kooli)

18. nov kodanikuaktiivsuse ja kodanikualgatuse tund 6.-9. klassile (külalislektorid)

18. nov direktorite ja õppealajuhatajate infopäev Järva-Jaanis

18. nov 5.-6. klass sõidab kl 13.00 Aqvasse
Gurud.ee 2011

Kontaktid
Pikk 37, Ambla, Järvamaa, 73502
Kool: 383 4245, 5332 8305 Lasteaed: 5363 6820
amblapk@ambla.ee