22.apr - 30. apr

22.04 - 28.04 ÕPILASTEL KOOLIVAHEAEG

E. 22.04 - Esmaabi koolitus Aravetel (osal 3 õpetajat)

K. 24.04 - Koolitus "Lugemis-ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas" (osal 2 la õpetajat)

T. 30.04 - Lastel töövarjupäev
Gurud.ee 2011

Kontaktid
Pikk 37, Ambla, Järvamaa, 73502
Kool: 383 4245, 5332 8305 Lasteaed: 5363 6820
amblapk@ambla.ee