26.11 - 30.11

28.11 - I trimestri lõpetamine, õppenõukogu kl 14.00

30.11 - 4 last Tallinnas Robotexil
Gurud.ee 2011

Kontaktid
Pikk 37, Ambla, Järvamaa, 73502
Kool: 383 4245, 5332 8305 Lasteaed: 5363 6820
amblapk@ambla.ee